Stołówka


 

Deklaracja zapisu dziecka  na obiady.

Deklarację zapisu dziecka na stołówkę należy złożyć w sekretariacie do dnia 01.09.2023 r.


Jeżeli były zgłaszane odpisy z obiadów – to proszę zgłosić się do intendentki lub na świetlicę.