Stołówka


Odpłatność za obiady za miesiąc kwiecień  96,00 zł.

Termin płatności: do 15.05.2023 r


Formularz umowy na obiady 2022/23

oraz wskazówki do wypełnienia formularza:

1. Nie uzupełniamy danych:

- umowa nr ........

- dzień zawarcia umowy

- szkoła (na drugiej stronie umowy)

2. Uzupełniamy wszystkie pozostałe pola

3. Wypełnione formularze:

- w dwóch egzemplarzach

- czytelny podpis obojga rodziców 

należy złożyć:

- w sekretariacie szkoły

- w dniach od 22.08.2022 r do 29.08.2022 r.


Jeżeli były zgłaszane odpisy z obiadów – to proszę zgłosić się do intendentki lub na świetlicę.

Numer konta do wpłaty za usługi żywieniowe:
92 1050 1070 1000 0023 6752 6247


Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,  ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL dziecka oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata.


Numer konta do wpłaty za usługi żywieniowe:

92 1050 1070 1000 0023 6752 6247

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,  ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL dziecka oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata.