Stołówka


Deklaracja zapisu dziecka  na obiady.

Deklarację zapisu dziecka na stołówkę należy złożyć w sekretariacie do dnia 01.09.2023 r.


Jeżeli były zgłaszane odpisy z obiadów – to proszę zgłosić się do intendentki lub na świetlicę.

Numer konta do wpłaty za usługi żywieniowe:
92 1050 1070 1000 0023 6752 6247


Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,  ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL dziecka oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata.


Numer konta do wpłaty za usługi żywieniowe:

92 1050 1070 1000 0023 6752 6247

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach,  ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL dziecka oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata.