Rada rodziców


Numer konta Rady Rodziców:

44 8437 0002 0140 0728 8867 0001


RADA RODZICÓW 2023/2024

1. Przewodnicząca: Agnieszka Mejza-Kanik

2. Z-ca przewodniczącej: Elżbieta Klęczar

3. Sekretarz: Anna Bożek

4. Skarbnik: Magdalena Waligóra