Początki "Jedynki".


Przełomową datą w dziejach szkolnictwa galicyjskiego, po I rozbiorze był rok 1827, w którym wydano ustawę wprowadzającą bezpłatne i obowiązkowe nauczanie szkolne. Powszechność edukacji spowodowała konieczność reorganizacji kęckich szkół. W roku szkolnym 1857/1876 zarówno szkoła męska i żeńska były ocalówkami czteroklasowymi zatrudniającymi po czterech nauczycieli. Rozpoczęto też wkrótce starania o budowę nowego budynku szkolnego. 21 czerwca 1897 r. odbyło się pierwsze spotkanie komitetu budowy szkoły, a 21 października poświęcono kamień węgielny. Budynek wzniesiono z funduszu gminnego, a koszt budowy wyniósł 74 421zł i 24 centy. Prace budowlane zakończono w sierpniu 1898 r. Od roku szkolnego 1898/1899 zajęcia odbywały się w nowym budynku mieszczącym się przy ul. J.Sobieskiego. W rok później przekształcono kęckie szkoły w placówki sześcioklasowe. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. włączono szkołę w system oświaty II Rzeczpospolitej. W 1927 r. szkole nadano imię św. Jana Kantego.