Szkoła Podstawowa


Nasza szkoła to wielka historia i nowoczesność. Dzień dzisiejszy to przede wszystkim otwartość i przyjazność dla dzieci i społeczeństwa lokalnego. Na dzisiejsze sukcesy składają się długie lata pracy. Mury tej szkoły opuściło wiele znamienitych postaci. Przez wiele lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach była kolebką "olimpijczyków".

Praca z uczniem zdolnym była, jest i będzie naszym celem szczególnym. Absolwenci "Jedynki" rozsławiają szkołę swoją rzetelnością i kulturą osobistą. Mając za patrona taką postać jak św. Jan Kanty, nasze dzieci osiągają szczególnie wiele wyróżnień i sukcesów w dziedzinie przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Wielkim wyzwaniem dla Dyrekcji i pedagogów szkoły było utworzenie klas integracyjnych. Chcemy stworzyć każdemu dziecku możliwie najlepsze warunki rozwoju własnych zdolności i osobowości.

Szkoła ma siedzibę w jednym z najpiękniejszych obiektów architektonicznych na terenie Kęt. Dysponuje własną salą gimnastyczną, pracownią komputerową z dostępem do inernetu i bardzo dobrze wyposażonymi klasopracowniami.

Dzięki ostatnim nakładom inwestycyjnym, szkoła stała się wewnątrz bardzo czystym, jasnym, przytulnym obiektem.

Na stulecie szkoły proboszcz parafii św. Małgorzaty i Katarzyny ks. Franciszek Knapik ufundował szkole sztandar, który jest naszą chlubą i wizytówką podczas każdych uroczystości lokalnych i szkolnych.