Historia szkoły datami.


•21.O6.1897 r. - pierwsze posiedzenie komitetu budowy szkoły.

•21.10.1897 r. - uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego.

•08.1898 r. - zakończenie, finansowanego z funduszu gminnego, jednopiętrowego budynku szkoły.

•1911 r. - utworzenie w Kętach Podlesiu filii szkoły, dla klas I i II.

•1918 r. - włączenie szkoły w system oświaty w II Rzeczypospolitej.

•1927 r. - nadanie szkole imienia św. Jana Kantego.

•lata 30-te - obok klas męskich pojawiają się klasy koedukacyjne

•lata 1934-35 - szkoła zmienia nazwę ze Szkoły Męskiej na Szkołę Powszechną

•1939-45 r. lata okupacji hitlerowskiej (placówka zamknięta dla działalności oświatowej).

•01.08.1945 r. - wznowienie zajęć edukacyjnych.

•08.1947-09. 1948 r. - prace związane z nadbudową drugiego piętra budynku .

•1954 r. - decyzja ówczesnych władz politycznych o zakazie używania im. św. Jana Kantego - dotychczasowego patrona Szkoły.

•1951-1968 r. - w budynku szkoły znajdowało się oprócz Szkoły Podstawowej Liceum Ogólnokształcące.

•1971 r. - modernizacja szkoły.

•1973 r. - powstanie nowoczesnej sali gimnastycznej; przekształcenie placówki w Zbiorczą Szkołę Gminną im. Janka Krasickiego.

•1989 r. - w związku z przemianami ustrojowymi starania dyrekcji o przywrócenie zaszczytnego imienia św. Jana Kantego.

•1990 r. - zgoda Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej na zmianę patrona szkoły; uroczystość ponownego nadania szkole imienia św. Jana Kantego.

•1998 r. - uroczyste obchody 100 rocznicy powstania szkoły.

•1999 r. - w budynku szkoły oprócz Szkoły Podstawowej zaczyna funkcjonować Gimnazjum nr 1

•2019 r. - zmiana, w budynku jest tylko Szkoła Podstawowa.