Gimnazjum.


MOTTO:

WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO,
DOBREGO I OTWARTEGO NA ŚWIAT

 

A więc stało się - reforma szkolnictwa weszła w życie, a wraz z nią powróciły gimnazja.
Nasze, Gimnazjum nr 1 w Kętach, zostało założone Uchwałą nr VIII/65/99 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 marca 1999 r.

 
Oto najważniejszy paragraf tej uchwały:

Rada Miejska

uchwala co następuje:

"Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. publiczne gimnazjum pod nazwą Gimnazjum Nr 1 w Kętach zwane dalej "gimnazjum" i ustala się jego siedzibę w obiekcie szkolnym w Kętach przy ul. Sobieskiego Nr 6 wraz z oddziałami usytuowanymi w obiekcie Szkoły Podstawowej w Witkowicach."

W roku szkolnym 2003/2004 nastąpiło odłączenie ze szkołą w Witkowicach, a nasze gimnazjum działa samodzielnie.

Ponieważ nowa placówka oświatowa nie posiadała ani grona pedagogicznego, ani rady rodziców, zarząd miejski zastrzegł sobie prawo powołania dyrektora gimnazjum.
I tak "Uchwałą nr 20/42/99 Zarządu Miejskiego w Kętach z dnia 14.04.99 r." powierzono stanowisko dyrektora naszego gimnazjum pani mgr Mirosławie Kadłubickiej.

W roku szkolnym 2003/2004 powstało samodzielne Gimnazjum w Witkowicach, w związku z czym zmienił się obwód Gimnazjum nr 1 w Kętach i od 1 września 2003 roku funkcjonujemy jako placówka bez oddziałów zamiejscowych.

Gimnazjum dopiero tworzy swą historię, za to posiada ją budynek, w którym ono się mieści. Źródła historyczne podają, że powstał on w 1898 roku i mieściła się w nim szkoła czteroklasowa.
Nasza szkoła nawiązuje do tradycji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego, które powstało decyzją Kuratorium Krakowskiego w 1933 roku.

Od 30 września 2004 roku nasze gimnazjum miało swojego patrona.
Był nim Feliks Dyczkowski.

W dniu 19.06.2019 ostatnie klasy Gimnazjalne opuściły budynek Szkoły Podstawowej.