Historia pomnika datami.


•16.09.1910r. - Rada Miasta Kęty postanawia uczcić 500-letnią rocznicę bitwy pod Grunwaldem pomnikiem, którego wykonanie powierzono artyście o nazwisku Jura

•13.11.1911r. - uroczyste odsłonięcie pomnika

•1940r.- rozebrany na polecenie okupanta pomnik ukryto w gospodarstwie Marii i Antoniego Surmów w Podlesiu - Młynku

•1948r. - pomnik ponownie postawiono przed szkołą

•9.11.1999r.- powstał Społeczny Komitet Odnowy Pomnika Grunwaldzkiego, którego członkowie pozyskiwali i gromadzili fundusze na konserwację niszczejącego zabytku

•3 maja 2000r. - pomnik jako miejsce pamięci narodowej został włączony w harmonogram uroczystości miejskich - w święta narodowe i szkolne u stóp pomnika składane są kwiaty

•30. 08. 2001r.- prace renowacyjne przy pomniku podejmuje artysta plastyk konserwator dzieł sztuki pan mgr Andrzej Zdyra

  --- zakres prac konserwatorskich: oczyszczenie pomnika , odsolenie kamienia i dezynfekcja, klejenie i uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja kamienia i lazurowanie (unifikacja plamistych różnic powierzchni)

  --- zaaranżowano otoczenie pomnika (żwirowa opaska) i zainstalowano podświetlenie (sterowane zegarowo reflektory ziemne)

•11.11. 2001r. - w dniu Święta Narodowego uroczystego odsłonięcie i poświęcenie pomnika po konserwacji.