Rada rodziców


Numer konta Rady Rodziców:

36 8437 0002 0014 0720 5387 0001


RADA RODZICÓW 2022/2023

1. Przewodnicząca: Agnieszka Mejza-Kanik


2. Z-ca przewodniczącej: Magdalena Waligóra
                                               Dorota Rotella

3. Sekretarz: Elżbieta Kwaśniak

4. Skarbnik: Kinga Borowczyk
 

5. Członkowie:

Justyna Kasperowicz
Anna Jędrzejczyk
Edyta Chlewicka- Nycz
Izabela Fryś
Anna Bożek
Beata Zięba
Ryszard Kliś
Patrycja Szymalska
Anna Adamus
Andrzej Rodak
Alicja Radwan
Agnieszka Gawęda
Marzena Tobiasiewicz
Sylwia Micorek
Jadwiga Nycz
Tatiana Penkala
Anna Handzlik-Tracz
Renata Domasik
Monika Bilczewska
Marcin Blok
Anna Mrowiec