ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE NA ŚWIETLICY

Na zajęciach artystycznych dzieci mają szansę pokazania i rozwijania swoich zainteresowań i zdolności plastycznych. Ciekawe materiały, nowe techniki plastyczne rozbudzają dziecięcą wyobraźnię. Ich prace są elementami dekoracyjnymi świetlicy.

D. B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo