ŚWIETLICA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Świetlica jest przestrzenią czasu wolnego, gdzie dzieci spędzają sporą część swojego dnia, dlatego dbamy o to, aby był to czas wykorzystany w sposób aktywny i atrakcyjny.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane są dla dzieci z najmłodszych klas od 6:30 do 16:30.

Zajęcia opierają się na pedagogice zabawy, która stanowi najbardziej pożądaną przez dzieci formę aktywności. Są to przede wszystkim:
- zajęcia na świeżym powietrzu (na placu zabaw), a w razie niepogody w auli szkolnej, które uczą współpracy oraz gry fair play,
- zajęcia plastyczno – techniczne wykonywane różnymi technikami, doskonalące sprawności manualne,
- zajęcia muzyczne pozytywnie wpływające na rozwój intelektualny i emocjonalny oraz zmniejszające poziom agresji,
- zajęcia integracyjne, dzięki którym można poznać siebie i innych, a także nauczyć się współistnienia w grupie rówieśniczej,
- zajęcia z języka angielskiego, pogłębiające zdolności językowe w zakresie słownictwa, komunikacji oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,
- kącik filmowy, gdzie poprzez bajki kształtowane są postawy moralne, a dzieci uczą się rozróżniać dobro i zło,
- tzw. „odrabianki”, w czasie których uczniowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Opiekę nad dziećmi podczas pobytu na świetlicy sprawują Panie: Ewa Gawęda, Anna Siwek, Michalina Wójcik, Aneta Drabek oraz Edyta Adamus.
Dla większego komfortu, dzieci dzielone są na 2 bądź 3 grupy, co ułatwia prowadzenie zajęć
i możliwość poświęcenia większej uwagi każdemu dziecku. Pierwsza grupa pozostaje na świetlicy szkolnej, druga grupa ma zajęcia w sali 20a, natomiast 3 grupa znajduje się na podwórku lub
w szkolnej auli.

W tym roku chcielibyśmy zorganizować na świetlicy:
• „Dzień z wróżbami” z okazji Andrzejek, gdzie każdemu zostanie uchylony rąbek tajemnicy dotyczący przyszłości,
• Mikołajki, podczas których moglibyśmy obdarować dzieci prezentami w postaci gier, zabawek itp., które służyłyby im przez cały czas pobytu na świetlicy,
• teatrzyk świetlicowy, w którym w rolę aktorów wcieliliby się uczniowie uczęszczający na świetlicę,
• dzień sportu, w którym uczniowie uczestniczyliby w różnych konkurencjach.

Jeśli chcesz przyjemnie spędzić czas wolny, uczestniczyć w różnych zajęciach lub w spokoju odrobić lekcje… przyjdź do nas!

Anna Siwek

 

 

 

 

 

 

Script logo