ŚWIETLICA PRZYJAZNA 6-LATKOM

W tym roku szkolnym sporą grupę uczniów korzystających ze świetlicy  tworzą 6-latki. Od samego początku nasi najmłodsi wychowankowie doskonale poradzili sobie w nowej rzeczywistości szkolnej. Świetnie realizują obowiązki szkolne, dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej, przyjmują panujące w niej zasady. Łatwiejszej adaptacji sześciolatków w środowisku szkolnym sprzyja szeroko rozwinięta działalność świetlicy szkolnej. Czas pozalekcyjny w świetlicy, podejmowanie  nowych zadań i udział w różnorodnych zajęciach ma duży wpływa na rozwój osobowości dziecka. 

Świetlica szkolna łącząc elementy zabawy z planowaną i organizowaną działalnością opiekuńczo-wychowawczą jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Właściwa opieka świetlicy umożliwia dziecku zaspokojenie potrzeb niezbędnych dla jego rozwoju- potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, przyjaźni i zabawy. Jest miejscem wykorzystania czasu wolnego w celu rozwijania i kształtowania uzdolnień oraz zainteresowań ucznia. Zapewnia opiekę w stołówce szkolnej, wsparcie i pomoc w nauce. Kształtuje umiejętności interpersonalne, rozwija potrzebę przynależności do  grupy, uczy samodzielności i kreatywności w organizowaniu zabawy.

Podstawową jednostką organizacyjną świetlicy jest grupa wychowawcza. Organizacja pracy świetlicy umożliwia tworzenie 25-osobowych grup, w których realizowany jest plan pracy wychowawczo-dydaktycznej. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie  pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, logopedii i przedmiotów przyrodniczych. Ich kwalifikacje i różne doświadczenie zawodowe  pozwalają na tworzenie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem . Zgodnie z planem dnia, po obiedzie, nauczyciele prowadzą zajęcia w poszczególnych grupach, w różnych miejscach na terenie szkoły  Korzystamy z auli szkolnej - małej sali gimnastycznej, w której wychowawcy, prowadzą zajęcia sportowe   w formie gier zespołowych lub zabaw ruchowych. Sala wyposażona jest   w wielkogabarytowe, miękkie klocki, pufy, materace, piłki i skakanki, które pozwalają na bezpieczne zorganizowanie ciekawych zabaw i gier grupowych. Korzystamy także z nowej sali audio-wizualnej, organizując seanse bajkowe dla dzieci. Ponadto mamy do dyspozycji salę lekcyjną nr 20, w której uczniowie mają szansę odrobić zadanie domowe. Organizowane są tam również zajęcia plastyczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród sześciolatków. W trakcie tych zajęć dzieci mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami, nabywają nowych umiejętności, kształtują swoje sprawności manualne. W świetlicy prowadzone są także zajęcia muzyczno-taneczne. Uczniowie uczą się piosenek, tańca i zabaw ruchowych. Korzystamy z małych instrumentów muzycznych, sprzętu audio i karaoke.

W ramach działalności świetlicy prowadzone są także zajęcia teatralne dla dzieci, które uczęszczają do nas do południa. Ta forma aktywności twórczej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, odkąd prezentujemy przedstawienia przed szerszą publicznością. Pierwszaki miały okazję obejrzeć inscenizacje swoich starszych kolegów w styczniu. Mamy nadzieję, że niedługo dołączą do grupy naszych małych aktorów. Ponadto staramy się także organizować dopołudniowe wyjścia na spacery. Ten rekreacyjny sposób spędzania czasu przed lekcjami stał się miłym akcentem jesiennego planu zajęć.

Ale świetlica to przede wszystkim zabawa! Po lekcjach nasi najmłodsi najchętniej w ten sposób rozładowują swoją energię. W tym celu proces wychowawczy wspomagamy różnymi zabawami integracyjnymi i grupowymi, w kręgu, na dywanie i podwórku szkolnym. Nade wszystko jednak nasze sześciolatki i siedmiolatki lubią po prostu bawić się ze sobą. Dlatego świetlica wyposażona jest w gry i układanki planszowe, kolorowanki, zabawki, puzzle, klocki i książki. Dzieci organizują się wtedy w dowolne grupy, inicjują zabawy, w naturalny sposób uczą się współpracy i nawiązują przyjaźnie.

Sprawowanie opieki nad uczniami sześcioletnimi i siedmioletnimi poza godzinami lekcyjnymi  to  przede wszystkim stworzenie przyjaznej i miłej atmosfery, troska o dobre samopoczucie w grupie, bezpieczeństwo i wparcie rodziców w wychowaniu ich dzieci. Staramy się realizować zamierzone cele opiekuńczo-wychowawcze, tworzyć zintegrowaną społeczność, zaspakajać potrzeby dzieci.

Mamy nadzieję, że nasze sześciolatki przetarły szlaki kolejnym pierwszoklasistom.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Anna Piskorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo