ŚLUBOWANIE PIERWSZYCH KLAS

Ślubowanie klas pierwszych

Przyrzekam uroczyście być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły, 
której patronem jest święty Jan Kanty. Przyrzekam szanować rodziców i nauczycieli. 
Będę się starał być dobrym kolegą, służyć pomocą słabszym. Będę dbał o otaczającą przyrodę, uczył się tego, co piękne i mądre.  Przyrzekam uczyć się pilnie. Chcę swoją nauką 
i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej ojczyźnie – Polsce.

5 października 2018 roku 65 dzieci z klas pierwszych złożyło uroczyste przyrzeczenie i oficjalnie stało się uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach.

Ceremoniał ślubowania poprzedzony był słowno-muzycznym programem artystycznym.

Dzieci zostały pasowane na ucznia przez panią dyrektor Ewę Sedeńko. Pamiątkowe dyplomy wręczyła im z kolei pani wicedyrektor Renata Droździk.

Po zakończonej uroczystości dzieci wraz z rodzicami i wychowawcami udały się do sal lekcyjnych. Czekały tam na nie, przygotowane przez Trójki Klasowe Rodziców - rogi obfitości.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków i innych bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, złożone w obecności sztandaru szkoły przyrzeczenie oraz ceremoniał pasowania na ucznia, zapewne wzruszyły niejedną osobę zgromadzoną na widowni w auli szkolnej.

 

Katarzyna Puchała
Script logo