REALIZACJA PROGRAMU "AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA" W KLASIE 1a

Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasie 1 a

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 

Uczniowie klasy I a w listopadzie i grudniu wzięli udział w następujących zajęciach:

 

- lekcja 1. – Bezpieczeństwo na drodze

 

- lekcja 2. – Bezpieczeństwo w szkole i na wycieczce

 

- lekcja 3. – Bezpieczeństwo w domu i pierwsza pomoc

 

- lekcja 4. – Bezpieczeństwo w Internecie

 

Zajęcia prowadzone były w oparciu o materiały otrzymane od Akademii Bezpiecznego Puchatka. Zostały wzbogacone o różnorodne ćwiczenia interaktywne dotyczące bezpieczeństwa, filmy edukacyjne oraz oczywiście przez ćwiczenia praktyczne.
W ćwiczeniach praktycznych dzieci nauczyły się m.in. wzywać pomoc, układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Podsumowaniem każdej „lekcji” było wykonanie karty pracy.

 

Po przeprowadzonych zajęciach wiedza dzieci została zweryfikowana w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Budujące jest to, iż nie stanowił on dla uczniów klasy I a żadnego problemu.

 

Realizację programu można więc podsumować zdaniem:

 

KLASA I A ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE, W SZKOLE, W DOMU
I W INTERNECIE ZNA!!!

 

Katarzyna Puchała

 

Małgorzata Paw

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo