Program „Moja kariera” w klasie 8a

 

Program „Moja kariera” w klasie 8a

 

 

            W dniu 5 grudnia 2018r. klasa 8a uczestniczyła w dwugodzinnych zajęciach w ramach Powiatowego  Programu „Moja kariera”. Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego, p. Marię Hankus-Godzisz.

            Podczas prezentacji multimedialnej młodzież została zapoznana z informacjami dotyczącymi aktualnego rynku pracy oraz otrzymała kartę pracy z testem predyspozycji zawodowych.

            Prowadząca spotkanie zwróciła uwagę na współczesne trendy w wyborze zawodu, a także omówiła czynniki wspierające wybór dalszego kształcenia i kariery zawodowej, takie jak: zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje,  mocne i słabe cechy charakteru oraz wpływ stanu zdrowia na wybór zawodu.

            Ósmoklasiści, bogatsi o otrzymane informacje, po zajęciach „Moja kariera” mogą z powodzeniem zaplanować własną dalszą edukację.

 

 

 

 

Script logo