PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE

 

 

Na początku marca klasy pierwsze Gimnazjum nr 1 w Kętach wzięły udział w zajęciach profilaktycznych pod hasłem: „Dojrzewam, doświadczam, poznaję, próbuję”.

Celem zajęć było aktywizowanie młodzieży do przemyśleń w temacie stosowania środków zmieniających świadomość i ujawnianie nieprawdziwych przekonań na temat alkoholu w myśl „środek psychoaktywny oszukuje” oraz pokazanie perspektywy zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji.

Aktywne metody i formy pracy profilaktycznej bardzo podobały się uczniom i niewątpliwie przyczyniły się do lepszego przyswojenia i zrozumienia treści zajęć.

Script logo