POZNAJMY SIĘ

POZNAJMY SIĘ

 

W październiku i listopadzie we wszystkich klasach ZSG nr 1 w Kętach odbyły się zajęcia prowadzone przez panie pedagog pt. „Poznajmy się”.

Ich celem była wzajemna integracja uczniów równoległych klas. Ponadto dzieci i wychowawcy mogli zobaczyć jak działa w nowym roku szkolnym ich wzajemna współpraca, komunikacja i aktywne słuchanie.

Każda klasa stworzyła kontrakt obowiązujący wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole. Dzięki niemu można było dostrzec jak wiele jest spraw i zagadnień, które leżą w sercu młodego człowieka. Została zwiększona świadomość odpowiedzialności  za bezpieczeństwo, porządek w szkole oraz zakresu obowiązków każdego ucznia.

Starsze klasy wspólnie zastanawiały się nad tematem nagród szkolnych. Zebrały i spisały te, które mogliby otrzymywać w czasie edukacji szkolnej za dobre zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, właściwą postawę koleżeńską itp.

            Już dziś na podstawie wyciągniętych wniosków przygotowywane są kolejne zajęcia dla uczniów.  

 

 

Barbara Pszczółka

 


Script logo