PODSUMOWANIE KAMPANII NO PROMIL - NO PROBLEM

PODSUMOWANIE KAMPANII NO PROMIL - NO PROBLEM

 

       Głównym celem realizowanej w naszej szkole kampanii No Promil - No Problem było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że na nieprawidłowe zachowania kierowców nie ma społecznej aprobaty i tolerancji. Podjęte działania miały skłonić naszych wychowanków do przemyśleń związanych z odpowiedzialnością za siebie, ale też innych osób oraz wzbudzić  w nich refleksję na temat tego, co w życiu ważne, aby mogli świadomie i odpowiedzialnie podejmować w przyszłości decyzje.

 

       Uczniowie naszej szkoły, przy wsparciu swoich wychowawców,  bardzo aktywnie wypełniali zadania, wynikające z założeń kampanii. We wszystkich klasach I – VIII SP oraz III GIM  przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze. Ponadto:

 

·         dyskutowano na temat szkodliwości picia alkoholu oraz skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz środków psychoaktywnych,

·         w ramach profilaktyki wykorzystano na zajęciach alkogogle i narkogogle,

·         w klasach młodszych słuchano bajek profilaktycznych oraz wykonywano prace plastyczne na konkurs,

·         oglądano filmy edukacyjne,

·         zbierano deklaracje odpowiedzialnego i trzeźwego kierowcy oraz pasażera,

·         przeprowadzono debatę o tematyce „ Aktywni i byli sportowcy nie powinni brać udziału w reklamach alkoholu”,

·         wykonano:

-  gazetki ścienne, transparenty, prezentacje multimedialne,

·         napisano listy do kierowców.

 

       Wierzymy, że poprzez takie akcje wspólnie możemy doprowadzić do zmniejszenia liczby nietrzeźwych kierowców na małopolskich drogach. Wierzymy, że wspólnie przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Wierzymy, że wspólnie możemy uratować ludzi przed śmiercią, kalectwem, a także przed utartą wolności. Nie mamy wątpliwości, że uczniowie naszej szkoły poprzez udział w tego typu akcjach, spośród wielu zagrożeń społecznych, dostrzegają i to, którym jest jazda pod wpływem alkoholu oraz konsekwencje jakie za sobą takie zachowanie niesie.

                                                                                                           

       Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, przedstawiających działania realizowane w naszej szkole.

 

                                                                                                                   Joanna Kołodziejczyk

                                                                                                                      Małgorzata Paw
Script logo