OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOSNEGO CZYTANIA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOSNEGO CZYTANIA

w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Święto to obchodzimy w naszym kraju od 2001roku. W tym roku święto wypadło w sobotę, więc spotkaliśmy się na wspólnym czytaniu w piątek 27 września. Na auli szkolnej z zaciekawieniem wysłuchały ciekawych opowieści klasy 2a, 2b i 3a. Czytali im zacni goście: p. Renata Droździk –wicedyrektor naszej szkoły, p. Izabela Kawczyńska – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Barbara Paczkowska –starszy sierżant Policji, p. Marzena Jabłońska – pielęgniarka w naszej szkole, p. Inga Musiał –psycholog szkolny, p. Jadwiga Zięba-nauczyciel. Inicjatorką i prowadzącą była p. Magdalena Cieślawska – bibliotekarka w naszej szkole. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 2b : Ivanna Chernyshova, Hanna Piotrowska i Dominik Chucher, którzy odważyli się przeczytać rówieśnikom krótkie fragmenty swoich ulubionych utworów.

Dzisiaj książka ma poważną konkurencję, trudno nakłonić dzieci do czytania, szczególnie te starsze. Dlatego tak ważne jest, by już u najmłodszych wyrabiać nawyki czytelnicze, bo o tym, ile korzyści niesie ze sobą czytanie, chyba nie trzeba nikogo przekonywać.

Apelujemy  do Rodziców! Dzień bez książki, jest dniem straconym dla Waszych dzieci. Głośne czytanie i rozmowy o książce to najłatwiejszy, najtańszy i najprzyjemniejszy dla dzieci sposób budowania ich umiejętności językowych, poszerzania wiedzy, podnoszenia motywacji do nauki. Dlatego czytajmy naszym dzieciom przez 20 minut dziennie – CODZIENNIE!!!! J

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania zapoczątkował przystąpienie kilku klas naszej szkoły do konkursu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów klas I-III.  Organizatorem konkursu jest Jeronimo Martins Polska S.A. Więcej informacji o przebiegu konkursu wkrótce!

Agnieszka Babiuch

 

                                                                                          Maria Dziedzic
                                                                                                                            

 

 

 

 

Script logo