Nauczyciele bibliotekarze z Powiatu Oświęcimskiego w SP1 w Kętach

Nauczyciele bibliotekarze z Powiatu  Oświęcimskiego w SP1 w Kętach

26 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr1 w Kętach odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia z Powiatu Oświęcimskiego. Wzięło w nim udział 26 nauczycieli bibliotekarzy.

Spotkanie składało się z dwóch części.

W części oficjalnej, która miała miejsce w bibliotece szkolnej,  dyrektor SP nr 1 Kęty, pani Ewa Sedeńko, przywitała gości, kończąc swą wypowiedź pięknym cytatem Kornela Makuszyńskiego: „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru;
w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens.”
 
Następnie Katarzyna Opyrchał przybliżyła zebranym historię szkoły a Magdalena Cieślawska - dzień współczesny oraz działania podejmowane przez bibliotekę SP nr1, mające na celu uatrakcyjnienie oferty biblioteki szkolnej oraz stałe podnoszenie poziomu czytelnictwa i zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Druga część – w sali audiowizualnej – została przygotowana i przeprowadzona przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Oświęcimiu. Zaprezentowane zostały prezentacje: „Film czy książka?” oraz „Innowacja pedagogiczna w bibliotece”. Omówiono udział członków Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w aktualnych projektach oraz w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.

            Wśród materiałów, które otrzymała każda z uczestniczek spotkania znalazły piękne zakładki do książek. Prace, pod bacznym okiem nauczycieli – opiekunów świetlicy, zostały wykonane zostały przez dzieci uczęszczające do świetlicy SP nr1 w Kętach.

            Spotkanie w SP nr1 w Kętach było kolejnym zorganizowanym w ramach Sieci współpracy i samokształcenia zebraniem nauczycieli bibliotekarzy Powiatu Oświęcimskiego.  Zaplanowane zostało następne, bo pomysłów i zapału do pracy nauczycielom bibliotekarzom nie brakuje.

Magdalena Cieślawska, Katarzyna Opyrchał
 

 

Script logo