NASZA ŚWIETLICA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W świetlicy dzieci spędzają sporą część swojego dnia, dlatego dbamy o to, aby był to czas wykorzystany w sposób aktywny, atrakcyjny i twórczy.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są dla dzieci
z najmłodszych klas od 6.30 do 16.30.

Zajęcia w świetlicy to przede wszystkim:

- gry i zabawy na świeżym powietrzu (na placu zabaw), a w razie niepogody w auli szkolnej,

- zajęcia plastyczno-techniczne wykonywane różnymi technikami, doskonalące sprawności manualne,

- zajęcia muzyczne,

- gry i zabawy integracyjne, dzięki którym można poznać siebie i innych, a także nauczyć się współistnienia w grupie rówieśniczej,

- Klub Kubusia Puchatka to zajęcia z elementami języka angielskiego, pogłębiające zdolności językowe w zakresie słownictwa, komunikacji oraz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,

- kącik czytelniczy i kącik filmowy, gdzie poprzez bajki kształtowane są postawy moralne, a dzieci uczą się rozróżniać dobro i zło,

- tzw. „odrabianki”, w czasie których uczniowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Opiekę nad dziećmi podczas pobytu w świetlicy sprawują Panie: Ewa Gawęda, Dorota Bryndza, Agata Wróbel, Małgorzata Sobczyk oraz Agata Wróbel-Rejman. Dla większego komfortu, dzieci dzielone są na 2 lub 3 grupy, co ułatwia prowadzenie zajęć i umożliwia indywidualne podejście do dziecka. Pierwsza grupa pozostaje w świetlicy, druga grupa ma zajęcia w Sali nr 5, a grupa trzecia znajduje się na podwórku lub w auli szkolnej.

 

Agata WróbelScript logo