KAMPANIA SPOŁECZNA „NO PROMIL NO PROBLEM” PO RAZ KOLEJNY W „JEDYNCE”

KAMPANIA SPOŁECZNA „NO PROMIL NO PROBLEM”

PO RAZ KOLEJNY W „JEDYNCE”

 

Gmina Kęty przystąpiła do kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Patronat honorowy Kampanii objął Burmistrz Gminy Kęty.

Głównym celem Kampanii, w którą jak co roku włącza się „ JEDYNKA”, jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość, co do stanu trzeźwości.

Realizując kampanię staramy się przekonywać, że podejmowanie interwencji w takich przypadkach nie jest zamachem na czyjąś wolność czy naruszeniem jego prywatności, ale obroną dobrze pojętego interesu społecznego.

Punktem kulminacyjnym Kampanii będzie zorganizowany w dniu 26 października od godz. 10:00 do godz. 12:30 happening na rzecz poprawy trzeźwości na drogach. W części pierwszej obchodów młodzież przemaszeruje ulicami Kęt oraz wysłucha na płycie Rynku przemówienia Pana Burmistrza Krzysztofa Klęczara. Następnie wszyscy uczestnicy przejdą na Plac Targowy, na którym odbędą się:

- prezentacje strojów wykonanych przez uczniów,

- pokaz psów ratowniczych,

- oglądanie sprzętów i samochodów Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Maltańskiego.

Happening uświetniać będzie Młodzieżowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi.

W akcji weźmie udział ok. 900 uczniów z SP nr 1 w Kętach, SP nr 2 w Kętach oraz SP w Witkowicach.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwać będą nauczyciele, wychowawcy, Policja i Straż Miejska w Kętach.

 

Małgorzata Paw


 

 

Script logo