IX EDYCJA KAMPANII „No promil No problem” - PODSUMOWANIE

W terminie od 29.09 – 20.11.2016 r. nasza szkoła, po raz kolejny,  brała czynny udział w kampanii społecznej „No promil No problem”.
Cele kampanii  było:
- przekazanie wiedzy o działaniach i wpływie alkoholu na ludzki organizm,
- wzmocnienie postawy krytycznej ucznia jako pasażera wobec nietrzeźwości kierowców,
- wskazanie skutecznych sposobów reagowania i powstrzymania kierowców przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu,
 - promowanie dojrzałych i odpowiedzialnych postaw  i zachowań młodzieży,
- propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia,
- zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na naszych drogach.
W pierwszych dniach trwania akcji, w naszej szkole, przygotowano plakaty i gazetki zachęcające rodziców i uczniów do zapoznania się z akcją oraz do podpisania deklaracji odpowiedzialnego pasażera. Następnie wychowawcy i nauczyciele aktywnie włączyli w kampanię dzieci oraz młodzież.
Realizując zadania kampanii uczniowie:
- słuchali bajek profilaktycznych,
- oglądali filmy,
- wykonywali prace plastyczne (31 prac wysłano na konkurs),
- rozmawiali na temat szkodliwości picia alkoholu i wynikających z niego zagrożeń w ruchu drogowym,
- prowadzili dyskusje na temat odpowiedzialności i konsekwencji jakie ma jazda  pod wpływem alkoholu, - przygotowywali plakaty, transparenty, które następnie wykorzystane zostały w marszu (29.10.2016r.),
- tworzyli własne historyjki „bezpromilowe”,
- pisali krótkie notatki do zeszytu.
Dodatkowo młodzież wzięła udział w konkursie „Trzeźwość moja wartość” organizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, a także przygotowała na zajęciach komputerowych prezentacje multimedialne oraz plakaty.
    W całą kampanię bardzo aktywnie włączyła się także świetlica szkolna. Pomimo faktu,   iż  uczniowie angażowali się w akcję razem ze swoim zespołem klasowym, to ponowne zwrócenie uwagi na problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu  z pewnością pogłębiło wiedzę dzieci na ten temat. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci słuchały bajek profilaktycznych, uczestniczyły w pogadance na temat szkodliwości alkoholu, a następnie starały się wyciągnąć z nich wnioski. Dzieci wykonywały „bezpromilowe” zakładki do książek z hasłami nawołującymi do bycia rozważnym oraz prace plastyczne obrazujące konsekwencje jazdy pod wpływem napojów wyskokowych.
Okazało się, że dzieci są świadome zagrożeń, jakie wynikają z prowadzenia pojazdów po uprzednim wypiciu alkoholu. Zauważyły również, że będąc członkami ruchu drogowego (jako piesi i rowerzyści), powinny starać się – w miarę ich możliwości - przeciwdziałać niebezpieczeństwu.  Zgodnie twierdziły,  że alkohol w życiu człowieka może doprowadzić do tragedii.
Wszyscy chyba się zgodzimy, że wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wtedy, kiedy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych – i to właśnie miało miejsce w piątek 29 października 2016 r. za sprawą społeczności szkolnych. To wtedy odbył się, zorganizowany przez pedagog naszej szkoły, p. Martę Bauer, na płycie kęckiego rynku, specjalny happening poprzedzony przemarszem. W wydarzeniu, któremu przyświecało hasło: Chcemy bezpiecznych dróg.  Chcemy aby kierowca był trzeźwy, wzięli udział uczniowie i nauczyciele ZSG nr 1 oraz ZSG nr 2 w Kętach. W sumie, na płycie Rynku, pojawiło się prawie 900 młodych ludzi, a ich działania wsparł GOPS, Świetlica Środowiskowa w Kętach, Dom Kultury w Kętach oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach. O bezpieczeństwo młodzieży w trakcie przemarszu zadbała Policja i Straż Miejska. Było to głośne i widoczne przesłanie dzieci i młodzieży — kierowco chcemy czuć się bezpiecznie na drodze, bądź trzeźwy, kiedy wsiadasz za kierownicę!
W trakcie realizacji zadań kampanii wiedzę pogłębiali nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, którzy 03.11.2016 r. uczestniczyli w szkoleniu o tematyce: „Umniejszenie znaczenia spożywania alkoholu, a wpływ na rozwój nastolatków” przeprowadzone przez specjalistę, pracownika Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji „Nadzieja” w Bielsku – Białej.
Wszystkie podejmowane w szkole działania miały pomóc młodzieży dostrzegać wartość życia odpowiedzialnego i zrozumieć jak alkohol ‘oszukuje człowieka’. Wierzymy, że poprzez takie akcje wspólnie możemy doprowadzić do zmniejszenia liczby nietrzeźwych kierowców na drogach.

Małgorzata Paw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo