DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ11 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przewodniczący Dominik Dyduch oraz Emilia Bienia
i Żaneta Oboza w imieniu całej społeczności uczniowskiej przekazali słowa wdzięczności za nauczycielski trud, przekazywanie wiedzy, życzliwość i pomoc. A oto ich życzenia:

„Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest co roku 14 października. Tego dnia wypada złożyć życzenia swoim belfrom. My czynimy to już dzisiaj.

Słowo miłość - za Wasze troski, słowo wdzięczność - za Wasz trud.

Dziękujemy Wam za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz, za to że kształtujecie nasze serca i umysły, że torujecie ścieżki ku przyszłości.

Dziękujemy, że zawsze znajdujecie dla nas dobre rady i życzliwość.

Dziękujemy, że jesteście dla nas wzorami do naśladowania.

W podziękowaniu za trudną pracę i wskazywanie właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych zadań.

Bogatych w sukcesy zawodowe lat, aby przed Wami było jeszcze wiele pięknych dat.

Zdarzeń wartych przeżycia, miejsc godnych odwiedzenia i ludzi, co tworzą dobre wspomnienia.

Niech marzenia się spełniają we właściwych momentach, oby oczy były wesołe, a twarz uśmiechnięta.

Niech radość włóczy się za Wami jak cień i oby zwykłym ludzkim szczęściem wypełniał się każdy kolejny dzień.

Zofia Kucówna powiedziała: „Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłości.”

Dziękujemy jeszcze raz!”

          I były jeszcze „życzenia ze szkolnego korytarza”. Grono pedagogiczne miało okazję obejrzeć krótki film, w którym uczniowie ci mali i ci trochę starsi składają życzenia wszystkiego najlepszego swoim nauczycielom. Realizatorami byli uczniowie klasy 3B – Sajmon Zawarus i Mateusz Kozieł.

         Na sam koniec przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom skromne podarki – małe słonie, które można przypiąć do kluczy lub nosić przy sobie na szczęście.

Samorząd UczniowskiScript logo