ARTYSTYCZNA JEDYNKA

Święty Jan Kanty to postać o której warto mówić, dla której warto tworzyć....w naszej szkole jest wiele artystycznych dusz, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Z okazji święta patrona szkoły przygotowaliśmy piękne przedstawienie, które pokazaliśmy również szerszej publiczności na Jarmarku Świętojański na kęckim rynku. Tydzień później, wystąpiliśmy raz jeszcze, tym razem na dużej scenie Domu Kultury w Kętach. W DK zaprezentowaliśmy się podczas Gali CARITAS, podczas której wręczony został "Dzban Świętego Jana Kantego", nagroda dla osób, które działają charytatywnie w szczytnych celach. Jest nam bardzo miło, że tak wiele osób mogło zobaczyć nasze przedstawienie. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się i włożyli całe swoje serce w przygotowanie całego przedsięwzięcia. 

 

Jolanta Herl

Aleksandra Hankus-Grzywa

 Script logo