AKTYWNA ŚWIETLICA!

Zajęcia świetlicowe to także zajęcia sportowe w sali gimnastycznej. Gry i zabawy ruchowe są formą aktywności, charakterystyczną dla wieku wczesnoszkolnego, odpowiadającą na naturalną potrzebę ruchu w tym okresie życia. Sport wprowadza w radosny nastrój, dobre samopoczucie, rozładowuje napięcie emocjonalne. Zajęcia  ruchowe uczą nawyków zdrowej rywalizacji, zasad gier zespołowych, a przede wszystkim dostarczają pozytywnych wrażeń. Zabawy te są najchętniej podejmowaną formą aktywności podczas zajęć świetlicowych.

Script logo