"JEDYNKA" W KĘTACH NAPRAWDĘ BEZPIECZNA

II miejsce  w województwie!

Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 w Kętach zajął II miejsce w województwie małopolskim za opracowanie i realizację programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
W marcu 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
W wyniku audytu przeprowadzonego przez policjantów z Wydziału Prewencji Policji w Krakowie wysoko oceniono zrealizowane zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole, budynku szkoły i terenie wokół niego, m.in.:
- rozszerzenie monitoringu,
- ograniczenie dostępu osób postronnych,
- zmianę organizacji dyżurów nauczycielskich,
- profilaktykę zachowań ryzykownych,
- promocję zdrowego stylu życia,
- szkolenie uczniów pod kątem odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa,
- wprowadzenie odznak: „Wzór do naśladowania”, „Jestem OK!” celem propagowania
zachowań społecznie akceptowanych,
- apele profilaktyczne.
W maju 2012 roku Zespołowi Szkolno – Gimnazjalnemu nr 1 w Kętach przyznano certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.
Pragniemy gorąco podziękowań partnerom projektu: Komisariatowi Policji w Kętach, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu, którzy przyczynili się do uzyskania tego cennego dla nas wyróżnienia.

Koordynator projektu
K. Szwajca – pedagog szkolny

Script logo