„Idol czy autorytet?” – debata młodzieżowa

„Idol czy autorytet?” – debata młodzieżowa

„Czy pojęcie autorytetu jeszcze istnieje w dzisiejszym świecie nastawionym na konsumpcję, płytkie wartości propagowane przez media i tempo życia?”

To jedna z tez postawionych podczas debaty klas trzecich gimnazjum z kęckiej „Jedynki”. Debata pod intrygującym tytułem „Idol czy autorytet?” odbyła się 22.11.2017r. w sali audiowizualnej szkoły.  Debatę przygotowała pani pedagog Krystyna Szwajca wraz z uczniami klas trzech oraz ich wychowawcami.

Było jak na prawdziwej debacie: marszałek w osobie p. pedagog Krystyny Szwajcy, loża ekspertów, gdzie zasiadali pani dyrektor Ewa Sedeńko, p. Małgorzata Czech – wychowawca klasy 3B oraz p. Marek Mizerek – wychowawca klasy 3A, loża drużyny reprezentującej wersję „idol” – klasa 3A oraz loża opozycji reprezentująca stronę „autorytetu” – uczniowie z klasy 3B.

Rolę sekretarza w głosowaniu publiczności przyjął p. Radosław Talar.

Publiczność została zaznajomiona z linią obrony wersji „idol” przez drużynę klasy 3A oraz ich reprezentantów w osobach Kingi Zięby i Marcina Łysonia.

Tezy, że to „autorytet” jest ważniejszy, niż „idol” bronili uczniowie klasy 3B z reprezentantami: Remigiusz Leśny oraz Sebastian Soczawa.

Obie drużyny były świetnie przygotowane a ich wystąpienia mieściły się w wyznaczonym i ograniczonym do 7 minut czasie. Argumentacja obu stron była przemyślana, analizująca problem oraz poparta przykładami.

Po mowach reprezentantów obu stron, którzy naprzemiennie zabierali głos, wypowiedzieli się eksperci, która linia obrony była według nich bardziej skuteczna i przekonywująca.

Zwieńczeniem debaty było głosowanie publiczności, która z zapartym tchem przysłuchiwała się argumentom obu stron. Wybór widowni przedstawiał się następująco: 19 głosów było za „autorytetem”, a 13 za „idolem”. Młodzież wybrała autorytet.

Marszałek debaty pogratulowała obu drużynom zaangażowania, a ekspertom podziękowała za wnikliwą ocenę wypowiedzi mówców.

„Autorytety nie są potrzebne nam całe życie. Z wiekiem zmieniają się dla każdego człowieka. Jeden ich potrzebuje, drugi nie. Na pewno ważne są dla młodych ludzi. Dobrze byłoby, gdyby każdy chciał świecić przykładem. O ile lepszy byłby ten świat”.

 

 

 

 

 

Script logo